Klussen

Klusweekend

In de aanloop naar de OpenStelling van 5 mei aanstaande werden er enkele kluswerkzaamheden verricht in het Bunkermuseum. Nadat in februari een deel van de bunker opnieuw gestuukt was, werd het tijd de bunker weer op kleur te brengen. In het weekend van 15 april werd er geschilderd, gewerkt aan de luchtzuiveringsinstallatie en allerlei kleinigheden werden tevens weggewerkt. Als kers op de taart bezochten we de bomvrije kazerne op de binnenplaats.
5 mei bent u van harte welkom (zie ook de agenda).


zaterdag 17 september

Zaterdag hebben ruim 60 vrijwilligers uit Noord-Holland de werkdag van het landschap gehouden op Fort Dirksz Admiraal. Op initiatief van de werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer uit Den Helder en georganiseerd door de Stichting Landschap Noord-Holland. Ondanks de buien is er toch een monsterklus geklaard. U kunt het resultaat bekijken op 24 september tijdens het avondprogramma van de Burendag Tuindorp of op 2 oktober tijdens de herfstwandeltocht georganiseerd door het Noord-Hollands Dagblad.

Ook is tijdens de wandeltocht de M151 weer te bezichtigen.

Jan van Tongeren stuurde ons deze aanvulling nog op (uit: NHD)


dinsdag 6 september

De informatiepanelen zijn klaar. Ook het bord dat op de bunker geschroefd zal worden is bij de drukker vandaan gekomen. Veertien full-color panelen zullen in de bunker te zien zijn. Een deel is onderdeel van de tentoonstelling: Spuren und Erinnerungen.


maandag 5 september

Laten we ons nog herinneren hoe de bunker er ruim een jaar geleden nog uit zag… Wat voor en na foto’s.


zondag 4 september

Vandaag is er weer druk geklust in de bunker. Dit keer kon Ties jammergenoeg niet mee, maar mijn broer Rutger en mijn vader had ik bereid gevonden mee te gaan. De laatste loodjes werden gedaan. De TL-verlichting (werkverlichting) werd voor het grootste gedeelte vervangen door de nieuwe-oude permanente verlichting door middel van BullEyes.
Ons klussen bleef niet ongemerkt we mochten verschillende nieuwsgierige bezoekers ontvangen, waaronder Jan van Tongeren en Sebastiaan Bosveld.

Ook is er al verder in de toekomst gekeken. Er is onder andere met een re-enactmentgroep gesproken over een mogelijke open dag in de verdere toekomst.

De bunker is schoongeveegd en voorbereid voor de tentoonstelling aanstaande zaterdag 1o september. U bent dan van harte welkom om het eerste resultaat te komen bewonderen!


maandag 29 augustus

Afgelopen maandag is er weer in de M151 geklust. Deze keer werd er niet alleen maar geklust, maar ook gewerkt aan de tentoonstelling. Zo hebben we een originele Einmanslöcher uit de Riegelstellung Düne mogen ontvangen. Met veel pijn en moeite werden deze betonnen elementen op een aanhanger geleden waarna ze ook nog eens (met slechts twee man) in de bunker getild moesten worden. De Einmanslöcher siert onze presentatieruimte. Echter is besloten hem in twee delen te presenteren in plaats van de ‘voorgeschreven’ drie ringen op elkaar, omdat anders het object niet goed tentoon te stellen is.

Ook zijn er stoelen geleverd die in de presentatieruimte komen te staan. Naar alle waarschijnlijkheid zal de tentoonstelling namelijk aangevuld worden met filmbeelden uit de Stelling van Den Helder.

Om op 10 september al het door de jaren heen verzamelde materiaal tentoon te kunnen stellen is ook een viertal vitrines in de bunker geplaatst. Verder hebben we naar alle waarschijnlijkheid het geluk toch ook een origineel luchtfilter (een Heereseinheitsschutzlüfter 2.4) op te kunnen hangen. Er is toch nog een, dichterbij dan we dachten, boven water gekomen.

Verder hebben Ties en Paul de buis waar ooit het Viscin Wattenfilter 2.4 hing terug gevonden. Deze buis is nooit vervuild geraakt, dus met onze oren in de buis zijn alle geluiden van buiten (verkeer etc.) zelfs waar te nemen. Ooit zal het dus weer mogelijk worden de buitenlucht op authentieke manier te kunnen zuiveren. Maar eerst het Staubfilter 150 schoonmaken.

Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het installeren van de buizen waardoor de gezuiverde lucht via de Zulüftventiele in de bunker kwam. Niet alleen bevordert dit de luchtstroom in de bunker (en dus minder vocht) maar het geeft ook speelse plaatjes als er lamplicht door de gaten schijnt.

Het wordt steeds spannender en 10 september komt steeds dichterbij. Ook hebben we nog een aanvulling kunnen doen voor de Open Monumentendag website.

Wordt vervolgd!


vrijdag 19 augustus

Vrijdag 19 augustus was het weer zover. Dit keer werd al het verzamelde afval afgevoerd. Samen met André Koning en Hans van der Veen werd een volle aanhanger met hout en ander vuilnis van de M151 naar de vuilstort gereden.
Ties nam deze dag de buitenkant van de bunker verder onderhanden. Er werd gesnoeid (dat was al lang niet meer gedaan) waardoor de bunker weer wat zonlicht kon vangen.

Paul is deze dag bezig geweest met het verder verwijderen van TL armaturen en het installeren van ‘oude’ bunkerlampen. Het model dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bunkers gebruikt werd is nog steeds te krijgen bij de gemiddelde bouwmarkt. Uiteraard voldoen deze lampen wel aan de eisen van nu, maar het lijkt op een lampje van toen. De bunkersfeer komt stukje bij beetje een beetje terug.

Verder is er onderzoek gedaan naar de kleuren die op de gasdeuren van oorsprong aanwezig waren. Het was lange tijd niet helemaal duidelijk wat voor kleur deze nu precies gehad zouden moeten hebben. Een deel van de deur is daarom ontdaan van vier verflagen.

Ook is de achteruitgang, die uiteindelijk uitkomt in de nog te reconstrueren loopgraaf, leeg gegraven en schoongeveegd. In de tussentijd kwamen ook de eerste (Duitse) bezoekers de bunker bekijken. Na in ongeveer tien minuten uitleg te hebben gegeven werd nog een ontdekking gedaan:

Eerder ging het gerucht dat bij de bouw van de bunker fouten gemaakt zouden zijn door de aannemer. Dit bleek echter niet het geval. Direct na de oorlog is de bunker in gebruik genomen door het Nederlandse leger die de bunker slechts op een paar kleine dingen aangepast heeft, onder andere de doorvoer van gezuiverde lucht in de achterste verblijfsruimte. Na meten en kloppen ontdekten we de dichtgesmeerde doorvoer. Deze is al voor een deel uitgehakt. Bij een volgende klusdag wordt dit klusje weer verder opgepakt.

Ook is de plek waar het VW2.4 voorfilter gehangen heeft op eenzelfde manier dichtgesmeerd geweest. Hierbij werden zelfs nog enkele vondsten gedaan uit de oorlog, te weten een krant getiteld ‘Feldpost’ en een verpakking van ontbijtkoek. Waarschijnlijk na de oorlog in de bunker gevonden en voor het dichtsmeren in de pijp gestopt.


woensdag 17 augustus

Op basis van luchtfoto’s is het volledige tracé van het loopgraaf in kaart gebracht. Hierna een van de eerste schetsen.


zondag 14 augustus

14 augustus zijn Paul en zijn broer Rutger verder gegaan met de werkzaamheden in de M151. Deze keer werd niet alleen aandacht besteed aan de binnenkant, maar ook de buitenkant werd onderhanden genomen.
Het collega-bunkermuseum in de binnenstad (616 Großschaltstelle) bracht rond de middag  een bezoek aan de bunker. Op Open Monumentendag zal nauw met hen samengewerkt worden. Meer hierover volgt later.

De gehele voorkant werd ontdaan van obstakels en onnodig roest. Ook de bomen voor de bunker kregen een kleine snoeibeurt. Verder is de fundering aan de voorzijde vrijgegraven.

Na een welverdiende lunch is er nog klein veldwerk gedaan. Op basis van luchtfoto’s is het tracé van het voormalige loopgraaf teruggevonden. Dit zal na 10 september verder in ere herstelt worden. Tijdens Open Monumentendag zal het tracé vrij gemaaid zijn van grassen waardoor het oorspronkelijke loopgraaf herkenbaar in het terrein aanwezig zal zijn.

Ook is er gefilmd voor de trailer van Open Monumentendag. Het resultaat is hier onderen en op de homepage te bewonderen!


woensdag 10 augustus

Op 10 augustus waren wederom Paul en Ties van de partij om deze keer vroeg te beginnen met de werkzaamheden. Hun eerste stop zou zijn bij het complex van de Kroontjesbunker (WN123a M) waar een ingehuurde aannemer de entree van de FL250 aan het herstellen was. Na de zoveelste inbraak werd het wederom noodzakelijk geacht de bunker weer om een normale manier te kunnen betreden.

Vooronderzoek heeft uitgewezen dat veel resten van de luchtzuivering-apparatuur uit de nabijgelegen bunkers van het type M151 in de FL250 terecht waren gekomen. Een waardevolle aanvulling voor het Bunkermuseum Den Helder. Na veel slepen werd een origineel Staubfilter type 150 naar de M151 op Fort Dirks Admiraal gebracht.

Na dit ‘uitstapje’ richting de Kroontjesbunker werd het werk op Fort Dirks Admiraal weer gestart. De openstelling op Open Monumentendag komt immers steeds dichterbij?!

Voldaan werd de terugreis om 20.30u weer richting het noorden des lands aangevangen.


zondag 7 augustus

Tegen de middag kwam Ties en Paul (vrijwilligers Stichting Stelling Den Helder) aan om te beginnen met de schoonmaak en opruimwerkzaamheden in bunker M151. Met veel moeite werd de bunker betreden die, vanwege het feit dat er jaren een houtbewerker zijn werkplaats in had, nogal stoffig was.
Ties en Paul wisten zeer goed wat hun te doen stond. Allereerst alles opruimen, schoonmaken en wegbreken wat niet in de bunker thuishoorde. Dit ging zeer voorspoedig en al snel lag de ingang vrijwel vol met houtafval, vuilniszakken en andere spullen die afgevoerd konden worden.

Alle deuren werden beweegbaar gemaakt en grondig gesmeerd. Verder werd de zoektocht naar originele detail voortgezet. Onder andere werd de mogelijk tot het weer herstellen van het luchtfiltersysteem onderzocht. In de bunker waren tijdens de oorlog een Heereseinheitsschutzlüfter 10 en 2.4 aanwezig.

De dag liep al snel ten einde en enigszins voldaan werd aan de reis huiswaarts begonnen.